+358 50 3102969
Kontakt

Tietosuojakäytäntö

Desitin Pharma Oy (”Desitin”, ”me”) pitää tärkeänä tämän verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen suojausta. Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”), Saksan liittovaltion tietosuojalain (”FDPA”) ja televiestintälainsäädännön sovellettavia säännöksiä. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä käyttäjien henkilötietoja verkkosivustolla kerätään ja miten niitä käsitellään.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä, joka käsittelee henkilötietojasi tämän verkkosivuston yhteydessä, on Desitin Pharma Oy (”Desitin”). Yhteystietomme ovat:

Desitin Pharma OY
Unioninkatu 32 B
00100  Helsinki
Suomi

Tel.: +358 50 3102969
Sähköposti: info@desitin.fi

2. Tietosuojavastaavamme yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai yleisesti Desitinin suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

Desitin Pharma Oy
- Tietosuojavastaava -
Unioninkatu 32 B
00100  Helsinki
Suomi
Sähköposti: info@desitin.fi

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön viittaavat tiedot, kuten nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, valokuvat tai verkkotunnisteet. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi tällaisten tietojen keräämistä, tallentamista, käyttämistä, siirtämistä tai poistamista. Kerromme ensin tarkemmin käsittelyn tarkoituksista ja oikeudellisista perusteista, minkä jälkeen kerromme yksityiskohtaisesti keräämistämme henkilötietoryhmistä.

3.1. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet

Me ja/tai tilaamamme palveluntarjoajat käsittelemme henkilötietojasi alla lueteltuja käsittelyn tarkoituksia varten. Huomautamme, että oikeusperusteena olevan ”oikeutetun edun” mukaisesti sinulla on oikeus käyttää erityistä oikeuttasi kieltää käsittely (katso kohta 10 Rekisteröidyn oikeudet).

NroKäsittelyn tarkoitusKäsittelyn oikeusperusteKäsittelyyn mahdollisesti liittyvän oikeutetun edun kuvaus
1Verkkosivuston tarjoaminen yleisölle käyttöehtojemme mukaisestiOikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu kerätä ja käsitellä käyttäjien henkilötietoja verkkopalvelun tarjoamiseksi.
2Tilastotietojen kerääminen verkkosivuston käytöstä (ns. verkkoanalyysi)Oikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu saada tietoa verkkosivuston käytöstä, erityisesti voidaksemme parantaa tarjontaamme.
3Verkkoseuranta käyttämällä yleisiä verkkoanalyysityökaluja ja -palveluita (Google Analytics)Suostumus
4Toimintahäiriöiden seuranta ja järjestelmän turvallisuuden varmistaminen, mukaan lukien verkkopalvelimemme luvattoman käytön yritysten ja luvattoman käytön havaitseminen ja jäljittäminen.Tietoturvaa koskevien lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen ja oikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu poistaa toimintahäiriöt, taata järjestelmän turvallisuus sekä havaita ja jäljittää luvaton käyttö tai luvattoman käytön yritykset.
5Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminenOikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu turvata ja puolustaa oikeuksiamme ja oikeusvaateitamme.
6Yhteydenottolomakkeella lähetettyyn pyyntöön vastaaminenSopimuksen täytäntöönpano
7Karttojen tarjoaminenSuostumus

3.2. Automaattisesti kerätyt tiedot (palvelimen lokitiedostot)

Verkkosivustovierailun aikana Desitin kerää niin sanottuihin verkkopalvelimen lokitiedostoihin automaattisesti käyttötietoja, jotka ovat järjestelmän turvallisuuden ja tietoturvan kannalta merkityksellisiä. Tämä koskee erityisesti seuraavia tietoja:

 • käyttämäsi internetin käyttöpaikan verkkotunnus ja isäntä
 • sen verkkosivun internetosoite, josta olet siirtynyt tälle verkkosivustolle linkin kautta
 • verkkosivustovierailusi päivämäärä ja kellonaika
 • verkkosivustomme sivut, joilla olet vieraillut, ja vierailun kesto
 • siirretyn datan määrä
 • käyttämäsi tietokoneen tai päätelaitteen IP-osoite
 • käyttöjärjestelmä ja tiedot käytetystä selaimesta, mukaan lukien mahdolliset asennetut lisäosat
 • http-tilakoodi (esimerkiksi ”pyyntö onnistui” tai ”pyydettyä tiedostoa ei löytynyt”).

Lokitiedostoja säilytetään enintään seitsemän päivän ajan toimintahäiriöiden seuraamiseksi ja järjestelmän turvallisuuden takaamiseksi, mukaan lukien verkkopalvelimiemme luvattoman käytön yritysten ja luvattoman käytön havaitseminen ja jäljittäminen, ja ne poistetaan tämän ajanjakson jälkeen, ellei siihen mennessä ole ilmennyt verkkopalvelimiemme epäiltyä laitonta käyttöä. Lokitiedostoja analysoidaan vain tällaisissa epäilyttävissä tapauksissa ja vain valtuutettujen henkilöiden toimesta. Lokitiedostot, jotka on säilytettävä todisteina tätä kauemmin, poistetaan vasta sitten, kun kyseinen tapaus on lopullisesti selvitetty, ja ne voidaan toimittaa tutkintaviranomaisille tai lakimiehille tarvittavassa laajuudessa.

Lokitiedostot tallennetaan tämän lisäksi myös verkkoanalyysia varten, mutta ilman (täydellisiä) IP-osoitteita, ja siksi niiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä tietystä käyttäjästä. Tiedostot arvioidaan verkkoanalyysia varten vain yhdistelmätietoina (lue lisätietoja kohdasta 5 Verkkoanalyysi)

3.3. Muiden henkilötietojen käsittely

Muita henkilötietoja, mukaan lukien liiketoimintaan liittyvät tiedot, kerätään sinulta vain, jos annat ne meille vapaaehtoisesti, esimerkiksi kun lähetät Desitinille pyynnön yhteydenottolomakkeen kautta. Näitä henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin se on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten (esim. sopimuksen täytäntöönpano) lain sallimissa rajoissa tai suostumuksesi mukaisesti. Näitä tietoja ei ole yhdistetty muihin tietoihin.

3.4. Google maps

Tarjoamme Google Mapsin integroituna palveluna verkkosivustossamme. Tämän palvelun tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Sen avulla voit katsoa tarkan sijaintimme. Henkilötietojasi käsitellään ja siirretään Googlelle (esim. IP-osoite, verkkosivuston käyttöaika), jos napsautat karttaa. On mahdollista, että henkilötietojasi siirretään myös EU:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja Googlen suorittamasta tietojen käsittelystä saat Googlen tietosuojakäytännöstä (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US).

3.5. Henkilötietojen vastaanottaja

3.5.1. Tietojen luovuttaminen muille rekisterinpitäjille

Henkilötietojasi siirretään periaatteessa vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten ja muille rekisterinpitäjille vain silloin, kun se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, kun meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu tietojen luovuttamiseen tai kun olet antanut siihen suostumuksesi. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterinpitäjille siltä osin kuin olemme velvollisia luovuttamaan niitä lakisääteisten säännösten tai viranomaisten tai tuomioistuinten antamien täytäntöönpanokelpoisten määräysten perusteella.

3.5.2. Palveluntarjoajat

Desitin voi käyttää palveluntarjoajia tietojen käsittelyyn. Näissä tapauksissa Desitin tekee palveluntarjoajien kanssa tietojenkäsittelysopimuksia tarvittavassa määrin.

Käytämme erityisesti seuraavan tyyppisiä palveluntarjoajia:

 • IT-palvelujen tarjoajat (tekninen tuki), Saksa
 • analyysityökalujen tarjoajat, Saksa tai Yhdysvallat (katso kohta 5 Verkkoanalyysi). karttapalvelujen tarjoajat, [Yhdysvallat]

3.5.3. Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolisille vastaanottajille

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi vastaanottajille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa (esim. palveluntarjoajat, jotka toimivat puolestamme käsittelijöinä). Tässä tapauksessa toteutamme suojatoimia ennen tietojen siirtoa varmistaaksemme, että vastaanottajan tietosuojan taso on riittävä tai että olet antanut nimenomaisen suostumuksesi tietojesi siirtoon. Tietosuojan riittävä taso voidaan varmistaa esimerkiksi sillä, että EU:n komissio on tehnyt tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen sen kolmannen maan osalta, jossa vastaanottaja sijaitsee, tai muilla asianmukaisilla suojatoimilla, esimerkiksi jos olemme sopineet vastaanottajan kanssa EU:n vakiosopimuslausekkeista.

Voit pyytää meiltä yleiskatsauksen kolmansissa maissa sijaitsevista tietojen vastaanottajista ja kopion erityissäännöksistä, joilla varmistetaan asianmukainen tietosuojan taso. Voit ottaa halutessasi yhteyttä käyttämällä yhteydenottolomakkeessa annettuja yhteystietoja.

3.5.4. Tietojen säilytyksen kesto ja säilytysajat

Periaatteessa säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tämän verkkosivuston ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamiseksi tai niin kauan kuin meillä on oikeutettu etu niiden säilyttämiseen (meillä voi esimerkiksi olla oikeutettu etu postimarkkinointiin myös sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilötietosi, lukuun ottamatta henkilötietoja, jotka meidän on säilytettävä kauemmin lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (vero- ja kauppalainsäädännössä säädettyjen säilytysaikojen vuoksi meidän on esimerkiksi säilytettävä asiakirjoja, kuten sopimuksia, tietyn ajan, joka on enintään 10 vuotta).

Sovellamme seuraavia erityisiä säilytysaikoja:

 • automaattisesti kerätyt henkilötiedot (turvallisuussyistä): 7 vrk
 • verkkoanalyysityökalu Google Analytics (katso kohta 5): tiedot tallennetaan pysyvästi anonymisoidussa muodossa
 • käyttämiemme evästeiden säilytyksen kestosta on lisätietoja kohdassa Evästeet.

4. Evästeet

Joillakin Desitinin verkkosivuston sivuilla käytetään niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai selaimeen, kun hän vierailee verkkosivustolla. Evästeet voivat tallentaa erityyppisiä tietoja ja auttaa tarjoamaan lisätoimintoja (ja siten tehdä verkkosivustosta kokonaisuutena käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman).

Käytämme niin sanottuja istuntoevästeitä, jotka poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen.

Desitin käyttää myös niin sanottua analyysievästettä verkkoanalyysin yhteydessä (katso kohta 5 Verkkoanalyysi).

Alla on annettu käyttämiemme evästeiden yhteenveto, joka sisältää tietoa kunkin evästeen tarkoituksesta ja tyypistä sekä säilytyksen kestosta.

Evästeen tarkoitusEvästeen tyyppiSovelluksen nimiEvästeen nimiSäilytysaika
Välttämätön evästePysyväCookie bannercb-enabled1 vuosi
Toiminnallinen evästeIstuntoGoogle Analytics
(suorituskyky)
_gat_gtag_UA_105876084_11 minuutti
AnalyysiIstuntoGoogle Analytics (suorituskyky: jos sitä käytetään Googlen kalenteritoiminnon kautta)dc_gtm1 minuutti
AnalyysiIstuntoGoogle Analytics
(eri käyttäjien tunnistus)
_gid1 vrk
AnalyysiPysyväGoogle Analytics
(eri käyttäjien tunnistus)
_ga2 vuotta

Välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun etumme perusteella. Kaikkia muita kuin välttämättömiä evästeitä käsitellään vain suostumuksesi perusteella.

Voit tietenkin määrittää selaimesi asetukset sellaisiksi, ettei se tallenna evästeitämme kiintolevyllesi, kieltämällä evästeet selaimesi asetuksissa. Huomaa, että tietyt verkkosivustomme ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tai niiden käyttö voi hankaloitua, jos olet poistanut evästeet käytöstä.

Asetusvaihtoehdot eivät koske muiden palveluntarjoajien asettamia evästeitä, kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.

5. Verkkoanalyysi (Google Analytics)

Suostumuksellasi käsittelemme Google Analytics -analyysityökalun avulla tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme. Google Analytics on yleinen verkkoanalyysityökalu, jolla arvioidaan verkkosivustojen käyttöä ja jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (”Google”). Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään ja tallennetaan yleensä Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Käytämme Google Analyticsia ja Googlen tarjoamaa lisätoimintoa IP-osoitteiden anonymisoimiseksi. Google lyhentää IP-osoitteen yleensä jo EU:n alueella, ja ainoastaan poikkeustapauksissa lyhentäminen tehdään Yhdysvalloissa. Kaikissa tapauksissa IP-osoite tallennetaan vain lyhennetyssä muodossa.

Palveluntarjoajan antamien tietojen mukaan Google ei yhdistä Google Analyticsin yhteydessä selaimesi toimittamaa IP-osoitetta muihin tietoihin.

Voit estää Googlea keräämästä ja analysoimasta tietojasi lataamalla ja asentamalla selainlaajennuksen, joka on saatavilla täältä. Lisäksi voit estää evästeiden tallennuksen selaimesi asetuksissa (katso kohta 4 Evästeet).

Verkkosivustollamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Emme voi vaikuttaa sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka on mahdollisesti siirretty kolmansille osapuolille linkkiä napsauttamalla (esim. IP-osoitteesi tai linkin sisältävän verkkosivustomme URL-osoite). Emme ole vastuussa sellaisesta kyseisten henkilötietojen käsittelystä, jonka on suorittanut kolmas osapuoli. Tällöin käsittelyyn sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojailmoituksia.

7. Tietoturva

Työntekijämme ja käyttämämme palveluntarjoajat sekä heidän työntekijänsä ovat velvoitettuja salassapitoon ja sovellettavien tietosuojalakien määräysten noudattamiseen.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta voimme taata tietojen käsittelyyn liittyvän riskin vaatiman asianmukaisen suojaustason ja jotta voimme suojella käsiteltäviä henkilötietojasi etenkin tahattoman tai laittoman tuhoutumisen, katoamisen, muuttumisen, luvattoman luovuttamisen tai luvattoman käytön aiheuttamilta riskeiltä. Turvatoimiamme parannetaan jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä.

8. Sähköpostien luottamuksellisuus

Jos lähetät Desitinille sähköpostia tämän verkkosivuston [yhteydenottolomakkeen] kautta, kyseiset tiedot siirretään salatussa muodossa.

9. Automaattinen päätöksenteko

Emme tee sellaista automaattista päätöksentekoa, mukaan lukien profilointia, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn ja jolla on sinuun kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeuksiesi käyttäminen: Jotta voit käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen 15.–22. artiklan mukaisia oikeuksiasi, käytä yhteydenottolomakkeessa annettuja yhteystietoja. Varmista, että voimme tunnistaa sinut tiedoista selkeästi. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa meille toiveestasi käyttää oikeuksiasi myös postitse tai sähköpostitse ottamalla yhteyttä esimerkiksi tietosuojavastaavaamme.

Oikeus saada pääsy tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artikla): Sinulla on oikeus saada pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 16. ja 17. artikla): Jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää, että henkilötietosi oikaistaan tai täydennetään. Jos olemme luovuttaneet henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ilmoitamme heille oikaisusta siinä määrin kuin laissa määrätään. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos asiaankuuluvat oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Tämä koskee erityisesti seuraavia tapauksia:

 • Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.
 • Käsittelyn oikeusperusteena oli yksinomaan suostumuksesi ja olet peruuttanut tämän suostumuksen.
 • Olet kieltänyt suoramarkkinoinnin.
 • Olet kieltänyt oikeutettuihin etuihimme perustuvan tietojen käsittelyn erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein, emmekä voi osoittaa, että käsittelylle on olemassa ylivoimainen oikeutettu peruste.
 • Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Henkilötietosi on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kun luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ilmoitamme heille tietojen poistamisesta siinä määrin kuin laissa määrätään. Huomaa, että oikeuttasi saada tiedot poistetuiksi on rajoitettu. Emme esimerkiksi ole sitoutuneet poistamaan emmekä saa poistaa sellaisia henkilötietoja, joiden säilytystä meidän on jatkettava lakisääteisten säilytysaikojen noudattamiseksi. Oikeutesi saada tiedot poistetuiksi ei myöskään koske sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käsittelyn rajoittaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18. artikla): Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos asiaankuuluvat oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Tämä koskee erityisesti seuraavia tapauksia:

 • Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan kunnes voimme oikaista ne tai varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 • Käsittely on lainvastaista ja pyydät poistamisen sijasta käytön rajoittamista (katso myös aikaisempi kohta)
 • Emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä itse oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Olet vastustanut käsittelyä henkilökohtaisista syistä. Tässä tapauksessa käsittelyä rajoitetaan siihen asti, kunnes todennetaan, syrjäyttävätkö etusi meidän etumme.

Jos sinulla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, merkitsemme kyseiset henkilötiedot varmistaaksemme, että näitä tietoja käsitellään edelleen vain rajoitettuihin tietoihin sovellettavien tiukkojen rajojen puitteissa (eli vain oikeusvaateiden puolustamiseksi tai suostumuksellasi).

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20. artikla): Sinulla on myös oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää, mikäli se on teknisesti mahdollista, että henkilötiedot siirretään kolmannelle osapuolelle ilman, että me estämme sitä.

Vastustamisoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen 21. artikla): Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä, jos kyseisen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu. Voit myös aina vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointia varten.

Suostumuksen peruuttaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 7. artiklan 3. kohta): Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi epävirallisesti milloin tahansa ja ilman syytä. Henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuus säilyy muuttumattomana peruuttamiseen asti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Kun kyseessä on valituksen teko, voit ottaa yhteyttä asuinpaikkasi toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen tai meidän toimivaltaiseen valvontaviranomaisemme. Desitinin toimivaltainen valvontaviranomainen: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Hampurin tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaava virasto) (www. Datenschutz.hamburg.de, vain saksaksi)

11. Tietosuojakäytännön muuttaminen

Desitin pidättää oikeuden muuttaa tämän tietosuojakäytännön sisältöä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Pidä itsesi säännöllisesti ajan tasalla tämän tietosuojakäytännön päivityksistä.

12. Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tehdä sen käyttämällä kohdassa 1 annettuja yhteystietoja.

Päivitetty viimeksi: tammikuu 2023